سیستم اسپرینکلر بعنوان پرکاربردترین سیستم اطفا حریق اتوماتیک در دنیا شناخته می شود. در این سیستم فرآیند تشخیص حریق مجزا از سیستم اعلام حریق، توسط حباب شیشه ای و یا فلز حساس به حرارت انجام شده و پس از شکستن حباب و یا ذوب شدن فلز، اسپرینکلر از حالت بسته به حالت باز تغییر وضعیت می دهد. در لوله­های سیستم اطفاء حریق تر آب همواره تحت فشار معین وجود داشته و در مواقع حریق هنگام باز شدن آب فشان، آب بر روی آتش و مواد سوختنی تخلیه می گردد. در سیستم های لوله خشک نیز باز شدن این آب پاش در ابتدا باعث تخلیه هوای فشرده درون لوله ها و پس از آن باعث باز شدن شیر سیستم خشک و تخلیه آب خواهد گردید.

از مزایای عمده این سیستم می توان به هزینه نسبتاً پایین، دسترسی آسان و قابلیت اطمینان بالا در مقایسه با سایر سیستم های آتشنشانی اشاره نمود.

اسپرینکلر پایین زن
اسپرینکلر پایین زن
اسپرینکلر بالا زن
اسپرینکلر بالا زن
اسپرینکلر پنهان دکوراتیو
اسپرینکلر پنهان دکوراتیو
اسپرینکلر دیواری
اسپرینکلر دیواری
اسپرینکلر ESFR
اسپرینکلر ESFR
قاب دکوراتیو اسپرینکلر
قاب دکوراتیو اسپرینکلر
شلنگ رابط اسپرینکلر
شلنگ رابط اسپرینکلر
آچار نصب اسپرینکلر
آچار نصب اسپرینکلر