احتراماً، جهت صدور گواهی اصالت کالای خریداری شده از شرکت مهندسی اردال مراحل زیر را انجام دهید:

  • فرم شماره 1را دانلود نمایید.

  • در قسمت فوقانی فرم شماره 1مشخصات مالک / ملک را بصورت کامل پر کنید.

  • در قسمت میانی (مشخصات وارد کننده تجهیزات) نام مالک را در قسمت نقطه چین ذکر کنید.

  • در قسمت زیرین فرم، مشخصات شرکت مجری را بصورت کامل پر کنید.

  • فرم شماره 2را دانلود نمایید.

  • از فرم شماره 2مشخصات تجهیزات خریداری شده از شرکت اردال را وارد فرم شماره 1نمایید.

  • فرم تکمیل شده شماره 1را به تلگرام شرکت اردال به شماره 8710810-0920 ارسال نمایید.

  • در صورتیکه تجهیزات را از شرکت اردال خریداری نکرده­ اید، از فروشنده درخواست کنید صحت خرید شما را به شرکت اردال اعلام نماید.

  • شماره تماس خود را در تلگرام ذکر کنید و منتظر پاسخ از جانب شرکت اردال در تلگرام باشید.

با تشکر

 

 

     فرم شماره 1 (اصالت کالا همراه با مشخصات شرکت مهندسی اردال)           فرم شماره 2