یکی از انواع سیستم های اطفاء حریق کنترلی و عملگر با آب و یا فوم سیستم دلوج یا سیلابی می باشد. این شیر توسط یک عامل الکتریکی، نیوماتیکی و یا هیدرولیکی فعال شده و پس از باز شدن آن، آب یا محلول فوم در حجم بالا و در کمترین زمان ممکن در شبکه لوله کشی جریان یافته و از نازل ها خارج می شود. شیر دیلوج معمولا در مکان های پرخطر، فضاهای با سرعت زیاد رشد حریق و یا فضای باز که امکان یخزدگی آب وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

از مهمترین کابردهای آن می توان به کولینگ مخزن، ترانس ها، تونل ها و کانال های مملو از کابل و محل های بارگیری اشاره نمود.

شیر دلوج یا سیلابی
شیر دلوج یا سیلابی
اسپری نازل با سرعت متوسط
اسپری نازل با سرعت متوسط
اسپری نازل با سرعت بالا
اسپری نازل با سرعت بالا
اسپری نازل تخت (پرده آب)
اسپری نازل تخت (پرده آب)
دلوج اسکید
دلوج اسکید