شیرآلات و متعلقاتی که در سیستم های اطفاء حریق آبی همانند سیستم اسپرینکلر، پمپ خانه آب آتش نشانی و یا رینگ آتش نشانی به کار می روند بر اساس کاربرد، محل نصب و ریسک یخ زدگی به انواع مختلف تقسیم می گردند. نکته مهم در استفاده از این تجهیزات الزام به داشتن تأییدیه های UL و FM و قابلیت مانیتورینگ و نظارت بر عملکرد کلیه اقلام نصب شده در سیستم های آتش نشانی می باشد.

زون کنترل ولو (متعلقات اول خط)
زون کنترل ولو -متعلقات اول خط
شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار
شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار
فلوسوئیچ
فلوسوئیچ
شير تست و تخليه
شير تست و تخليه
شیر یکطرفه
شیر یکطرفه
گیج فشار
گیج فشار
شیر یکطرفه آتشنشانی سیستم تر
شیر یکطرفه آتشنشانی سیستم تر
شیر یکطرفه آتشنشانی سیستم خشک
شیر یکطرفه آتشنشانی سیستم خشک
شیر پیش عملگر با همبندی دو تایی
شیر پیش عملگر با همبندی دو تایی
شیر فشار شکن آتش نشانی
شیر فشار شکن آتش نشانی
شیر آتش نشانی دروازه ای از نوع OS&Y
شیر آتش نشانی دروازه ای از نوع OS&Y
سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y
سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y

 

سوئیچ فشار
سوئیچ فشار
صافی آب آتش نشانی
صافی آب آتش نشانی
شیر آتش نشانی ایستاده (هایدرانت) مدل خشک
شیر آتش نشانی ایستاده (هایدرانت) مدل خشک
شیر آتش نشانی ایستاده (هایدرانت) مدل تر
شیر آتش نشانی ایستاده (هایدرانت) مدل تر
شیر آتش نشانی پست ایندیکیتور عمودی
شیر آتش نشانی پست ایندیکیتور عمودی
شیر سیامی
شیر سیامی