مدل: FDCAI221چراغ اعلام حریق آدرس پذیر

(SIEMENS Addressable Alarm Indicator)

برند: زیمنس

جهت اعلام وجود حریق می توان از چراغ هشدار دهنده استفاده نمود. معمولا جهت اشاره به فعال شدن آشکارسازهایی است که در فضای مشکل از نظر دسترسی مانند سقف و کف کاذب در نظر گرفته می شود.

ویژگی فنی این تجهیز به شرح زیر می باشد:

  • دارای تاییدیهVDS
  • آدرس پذیری اتوماتیک با قرار گرفتن در لوپ
  • ولتاژ راه اندازی 12 تا 33 ولت
  • دمای عملکرد صحیح تجهیز -10 تا 55 درجه سانتی گراد
  • درجه حفاظت IP 40