شیرهای کنترل زون ZCV

شیرهای کنترل (Control Valves) شیرهای کنترلی جهت باز و بسته کردن، کنترل و نظارت جریان آب در سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر بکار می روند. شیر کنترل ناحیه  (Zone Control Valve) بر اساس کد شماره A.8.17.4.5.1 از استاندارد NFPA 13 استفاده از پکیج شیر کنترل ناحیه بر روی خطوط منشعب از رایزر سیستم اسپرینکلر در…

سیستم خشک

شیر لوله خشک سیستم اسپرینکلر Dry Pipe Valve : در مناطقی که احتمال یخ زدگی آب موجود در لوله های سیستم اطفاء حریق اتوماتیک اسپرینکلر وجود دارد، خطوط آتش نشانی می باید به صورت خشک اجرا گردند. در اینگونه موارد از شیر لوله خشک (Dry Pipe Valve) برروی رایزر اصلی خط اسپرینکلر بهره برده می…

سیستم اطفاء حریق نیتروژن (IG-100)

گازهای طبیعی همواره یکی از بهترین راهکارهای مورد استفاده درسیستم های اطفاء حریق می باشد. گونه ای از گازهای طبیعی که تحت عنوان  Inert Gas شناخته می شوند ترکیبی از نیتروژن، آرگون و در مواردی دی اکسیدکربن می باشند. این گازهای خنثی به هیچ وجه در واکنش های شیمیایی وارد نشده و بدون تغییر باقی…

فرم اصالت کالای آتشنشانی

  احتراماً، جهت صدور گواهی اصالت کالای خریداری شده از شرکت مهندسی اردال مراحل زیر را انجام دهید: فرم شماره 1را دانلود نمایید. در قسمت فوقانی فرم شماره 1مشخصات مالک / ملک را بصورت کامل پر کنید. در قسمت میانی (مشخصات وارد کننده تجهیزات) نام مالک را در قسمت نقطه چین ذکر کنید. در قسمت زیرین…