فرم اصالت کالای آتشنشانی

  احتراماً، جهت صدور گواهی اصالت کالای خریداری شده از شرکت مهندسی اردال مراحل زیر را انجام دهید: فرم شماره 1را دانلود نمایید. در قسمت فوقانی فرم شماره 1مشخصات مالک / ملک را بصورت کامل پر کنید. در قسمت میانی (مشخصات وارد کننده تجهیزات) نام مالک را در قسمت نقطه چین ذکر کنید. در قسمت زیرین…