سیستم اسپرینکلر

سیستم اسپرینکلر بعنوان پرکاربردترین سیستم اطفا حریق اتوماتیک در دنیا شناخته می شود. در این سیستم فرآیند تشخیص حریق مجزا از سیستم اعلام حریق، توسط حباب شیشه ای و یا فلز حساس به حرارت انجام شده و پس از شکستن حباب و یا ذوب شدن فلز، اسپرینکلر از حالت بسته به حالت باز تغییر وضعیت می دهد. در لوله­های سیستم اطفاء حریق تر آب همواره تحت فشار معین وجود داشته و در مواقع حریق هنگام باز شدن آب فشان، آب بر روی آتش و مواد سوختنی تخلیه می گردد. در سیستم های لوله خشک نیز باز شدن این آب پاش در ابتدا باعث تخلیه هوای فشرده درون لوله ها و پس از آن باعث باز شدن شیر سیستم خشک و تخلیه آب خواهد گردید.

از مزایای عمده این سیستم می توان به هزینه نسبتاً پایین، دسترسی آسان و قابلیت اطمینان بالا در مقایسه با سایر سیستم های آتشنشانی اشاره نمود.