زون کنترل ولو

Zone Control Valve Assemblyزون کنترل ولو

پکیج کنترل و نظارت بر سیستم اسپرینکلر در ناحیه های مختلف

شامل:

  • شير پروانه اي سوئیچ دارWafer Butterfly Valve و فلوسوئیچ Water Flow Detector به سايز خط در سایز های 2 تا 6 اینچ و شير تست و تخليهTest and Drain Valve  با سایز 1 و 2 اینچ بهمراه دریچه نظارت بر عبور جریان آب
  • قابل تامین به همراه گیج فشار Pressure Gauge و شیر یکطرفه  Swing Check Valve
  • دارای تاییدیه های بین المللی UL و FM و مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران