شیر سیامی

Water Department Connection

  • اتصال مخصوص نیروهای آتش نشانی
  • جهت اتصال به شبکه لوله کشی خشک یا ترکیبی داخل ساختمان
  • محل نصب: خارج از ساختمان یا در حیاط و یا در لابی اصلی ساختمان
  • الزاما در دسترس نیروهای آتش نشانی
  • قابلیت تغذیه توسط پمپ خودروی آتش نشانی
  • الزامی جهت نصب در سیستم اسپرینکلر
  • به همراه کوپلینگ مناسب جهت اتصال به شیلنگ آتش نشانی
  • دارای دو ورودی با سایز 2 ½ اینچ و خروجی 4 اینچ
  • دارای تاییدیه های بین المللی UL و FM و مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران