سیستم های اطفاء حریق فوم

سیستم اطفا حریق فوم (کف) بهترین گزینه در مقابله با حریق های ناشی از مایعات اشتعال پذیر یا اصطلاحاً حریق کلاس B می باشد. در این نوع سیستم ها مخزن فوم و خط لوله آب از طریق Proportioner (ترکیب کننده) به هم وصل شده و مخلوط آب و فوم تولید شده توسط این میکس کننده به نسبت  فوم 3% و آب 97% و یا  فوم 6% و آب 94%  بوسیله نازل­های مناسب جهت کنترل و خفه کردن  آتش ، به داخل فضای دچار حریق تخلیه می شود.

این سیستم قابلیت فعال شدن هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک را دارا می باشد. در سیستم اتوماتیک دستور اطفاء، توسط سیستم تشخیص حریق صادر و فعالسازی بوسیله شیر برقی (Solenoid Valve) نصب شده بر روی دلوج ولو انجام می گیرد.

بلدر تانک
بلدر تانک
شیر دلوج یا سیلابی
شیر دلوج یا سیلابی
نازل فوم چمبر
نازل فوم چمبر
نازل ریزش فوم (پورر)
نازل ریزش فوم (پورر)
فوم ساز
فوم ساز
اسپرینکلر آب و فوم
اسپرینکلر آب و فوم
نازل خروجی آب و فوم گرت (رنده ای)
نازل خروجی آب و فوم گرت (رنده ای)
نازل فوم پر توسعه
نازل فوم پر توسعه
نسبت ساز فوم آتش نشانی
نسبت ساز فوم آتش نشانی
مانیتور آب و فوم
مانیتور آب و فوم
سیستم فوم پرتابل
سیستم فوم پرتابل
انواع مایع فوم آتشنشانی
انواع مایع فوم آتشنشانی