انواع مایع فوم آتشنشانی

Foam Liquidانواع مایع فوم آتشنشانی

  • مناسب برای استفاده در سیستم های فوم کم و پرتوسعه
  • تمامی انواع فوم های آتش نشانی از جمله AFFF و FPPPو AR-AFFF
  • با مشخصات شیمیایی و قابلیت های اطفا مختلف
  • دارای تاییدیه های بین المللی UL و FM