مانیتور آب و فوم

Foam Monitorمانیتور آب و فوم

سایز ورودی : 2/1 2، 3، 4 اینچ

حداکثر جریان خروجی: 2270-3030 LPM

حداکثر فشار کاری: psi 175

فشار تست: 500 psi

دارای چرخش 360 درجه افقی و زاویه چرخش 45-90  عمودی

رنگ نهایی: Red RAL 3001