سیستم تشخیص بی سیم حریق

(SIEMENS Wireless System)سیستم تشخیص بی سیم حریق

برند: زیمنس

 مدل: FDCW241 کنترلر اصلی سیستم بی سیم

مدل: FDOOT271 آشکارساز بی سیم

مدل: FDM275 شستی بی سیم

 

در شرایطی که محدودیت کابل کشی جهت تجهیزات اعلام حریق وجود دارد می توان از سیستم بی سیم استفاده کرد.

سیستم مذکور متشکل ازکنترلر، دتکتور و شستی اعلام حریق می باشد.

استفاده از تکنولوژی آسا (تشخیص عوامل فریبنده) در تشخیص حریق، امکان خطای سیستم را حداقل می رساند.

ویژگی فنی این تجهیز به شرح زیر می باشد:

  • دارای تاییدیه VDS
  • قابلیت استفاده بر روی لوپ آدرس پذیر
  • تکنولوژی Mesh Multi hop
  • قابلیت استفاده از 30 تجهیز برای هر کنترلر
  • قابلیت تعریف 4 سطح متفاوت خطر
  • دمای عملکرد صحیح سنسور -10 تا 55 درجه سانتی گراد
  • درجه حفاظت قابل افزایش تا IP 65 برای کنترلر