سیستم اطفاء حریق گازی

به طور کلی موادی که در سیستم­های اطفاء حریق در جهت خاموش نمودن حریق مورد استفاده قرار می­گیرند به 4 دسته شامل آب، فوم (کف)، پودر و گاز تقسیم می­شود. در مکان­هایی که در آنها تجهیزات الکتریکی و یا مدارک، اسناد و یا اطلاعات مهمی موجود می­باشد، استفاده از گازها در جهت انجام اطفاء حریق سریع با کمترین آسیب به تجهیزات و بدون ایجاد پسماند، پیشنهاد می­گردد. در همگی این سیستم­ها گاز تحت فشار در سیلندرهایی ذخیره می­گردد. پس از تشخیص آتش از طرف سیستم اعلام حریق و ارسال سیگنال به شیر برقی سیستم اطفاء حریق، سیستم فعال شده و گاز خارج شده از سیلندرها از طریق لوله کشی توسط نازل­های معینی در فضای مورد نظر تخلیه می­گردد. در این خصوص استفاده از گازهای  CO2، ترکیبات نیتروژن-آرگون (IG: Inert Gas) و گاز HFC-227ea و یا FM200 از جمله پرکاربردترین گازها در سیستم­های اطفاء حریق گازی می­باشد.