محدود کننده جریان اعلام حریق متعارف

 (SIEMENS Safety Barrier)محدود کننده جریان اعلام حریق متعارف

برند: زیمنس

 مدل: SB3

جهت محدود کردن جریان ارسالی به تجهیزات در فضای ضد انفجار از این تجهیز استفاده می شود.

ویژگی فنی این تجهیز به شرح زیر می باشد:

  • لزوم استفاده از ماژول خروجی پیش از این تجهیز
  • جریان راه اندازی ماکزیمم 100 آمپر
  • ولتاژ راه اندازی ماکزیمم 28 ولت