آشکارساز ترکیبی دود و حرارت متعارف

(SIEMENS Conventional Multisensor Smoke and Heat Detector)آشکارساز ترکیبی دود و حرارت متعارف

مدل: OH110

برند: زیمنس

برای تشخیص آتش ناشی از سوخت مایع و جامد در شرایطی عوامل فریبنده مانند دمای طبیعی محیط و غیره احتمال ایجاد خطای تشخیص گردد از دتکتور مولتی جهت شناسایی مناسب حریق استفاده می گردد.

ویژگی فنی این دتکتور کانونشنال به شرح زیر می باشد:

  • دارای تاییدیه VDS
  • قابلیت تنظیم حساسیت تا دو سطح متفاوت
  • دارای LED جهت تشخیص وضعیت سنسور
  • ولتاژ راه اندازی 16 تا 28 ولت
  • دمای عملکرد صحیح سنسور -10 تا 50 درجه سانتی گراد
  • درجه حفاظت IP 40 قابل افزایش تا IP 42