آشکارساز حرارتی دمای ثابت متعارف

(SIEMENS Conventional Heat Detector – Fixed Temperature)آشکارساز حرارتی دمای ثابت متعارف

برند: زیمنس

دتکتور حرارتی دمای ثابت در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که دمای ثابتی به عنوان دمای غیر مجاز معرفی شده و می بایست هشدار دمای موجود توسط مرکز کنترل اعلام گردد.

ویژگی فنی این دتکتور کانونشنال به شرح زیر می باشد:

مدل: HI112

  • دارای تاییدیه VDS
  • دمای فعال سازی سنسور 60 و یا 80 درجه سانتی گراد
  • قابلیت تنظیم حساست سنسور
  • دارای LED جهت تشخیص وضعیت سنسور
  • ولتاژ راه اندازی 16 تا 28 ولت
  • دمای عملکرد صحیح سنسور -10 تا 65 درجه سانتی گراد
  • درجه حفاظت IP 40 قابل افزایش تا IP 42