مرکز کنترل تک زون متعارف

(SIEMENS Conventional 1 Zoon Control Panel)مرکز کنترل تک زون متعارف

برند: زیمنس

پنل معرفی شده دارای یک مدار تشخیص به صورت متعارف بوده و امکان ارتباط با 32 آشکارساز و شستی را فراهم می کند.

ویژگی فنی این کنترل پنل کانونشنال به شرح زیر می باشد:

مدل: GENESIS II

  • دو ورودی و خروجی آژیر و خطا
  • ولتاژ ورودی 11 تا 14 ولت
  • دمای عملکرد صحیح تجهیز 0 تا 50 درجه سانتی گراد