کنترل پنل اطفا حریق زیمنس

تجهیزات مختلفی برای اعلام حریق وجود دارد که هر کدام ویژگی منحصر به فرد خود را دارند. برای تمامی این تجهیزات باید یک مرکز پردازش وجود داشته باشد تا بتواند عملکرد تمامی آنها را کنترل کند. به این بخش پردازش کننده که به عنوان اصلی ترین بخش سیستم های اعلام حریق به شمار می رود، کنترل پنل اطفاء حریق می گویند که یکی از انواع برندهای آن کنترل پنل اطفاء حریق زیمنس می باشد. از دیگر وظایف این کنترل پنل می توان به ایجاد هماهنگی در بین تمامی تجهیزات اعلام حریق اشاره کرد.

انواع کنترل پنل اطفاء حریق زیمنس

انواع مختلفی از کنترل پنل اطفاء حریق زیمنس وجود دارد که از آنها می توان به کنترل پنل آدرس پذیر، کنترل پنل متعارف و کنترل پنل اعلام حریق بدون سیم اشاره کرد که در ادامه به بررسی کاربردهای هر یک می پردازیم.

کنترل پنل آدرس پذیر

عملکرد این کنترل پنل اطفاء حریق به گونه ای می باشد که در مرکز کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر، می توان از محل دقیق آتش سوزی آگاهی پیدا کرد تا بتوان آن را در سریع ترین زمان ممکن مهار کرد.

کنترل پنل متعارف

در مرکز کنترل پنل اعلام حریق متعارف، برخلاف کنترل پنل آدرس پذیر منطقه ی دقیق آتش سوزی مشخص نمی شود و می توان محل آتش سوزی را به طور منطقه ای تشخیص داد.

کنترل پنل بدون سیم

این کنترل پنل عملکردی دارد که تجهیزات مختلف آن اطلاعات خود را از طریق امواج رادیویی انتقال می دهند و از آن می توان در مکان هایی که امکان سیم کشی وجود ندارد استفاده کرد.